Afrikaans Engels
aak lighter
aal eel
aalmoes alms
aalmoesenier almoner
aalwee aloe
aalwyn aloe
aambeeld anvil
aambei pile
aambeie haemorhoids
aan to
aan die brand steek kindle
aanbeveel register
aanbeveling recommendation
aanbod offer
aanbrand burn
aanbrandsteker lighter
aand evening
aandag attention
Aandeel Share
aandenking souvenir
aandete supper
aandoen affect
aandoening emotion
aandring insist
aandui show
aangee spend
aangee afgee hand
aangenaam pleasant
aangename kennis since
aangesien because
aangry stir
aanhaal quote
aanhangsel rear
aanhou raise
aankom get
aankoms arrival
aankweek grow
aanmoedig encourage
aanname assumption
aanneem take in
aanpak test
aanpas try on
aanraai counsel
aansien respect
aansienlik considerably
aansit put on
aanskakel turn on
aanskouing sight
aanslag assault
aansluit join
aansluiting joining
aansoek doen aspire
aanspreeklik accountable
aanstaande close
aansteek light
aansteker lighter
aanstel appoint
aanstelling appointment
aanstoot commotion
aanstuur forward
aantal number
aantas corrode
aantrek dress
aantrekkingskrag attraction
aantreklik attractive
aanvaar take in
aanvaar U amerikaanse dollars? do you accept American dollars
aanvaarding acceptance
aanval attack
aanvul complete
aap monkey
Aar Vein
aarbei strawberry
aardbewing earthquake
aarde soil
Aardgas Natural gas
aardskudding earthquake
aardvark aardvark
Aardverwarming Global warming
aardwolf aardwolf
aartappel potato
aartappel ertappel potato
aartappelskyfie chip
aartsherog archduke
aasvoël vulture
Abakus Abacus
abattoir abattoir
ABC ABC
Abchasië Abkhazia
Abel Tasman Abel Tasman
Aberdeen Aberdeen
Abessinier abyssinian
Abidjan Abidjan
Abkasië Abkhazia
Absolute nul Absolute zero
absolute nulpunt absolute zero
Accra Accra
ach oh
Achilles Achilles
Achilleshiel Achilles' heel
Acre Acre
Adam Adam
Adam en Eva Adam and Eve
adamsappel Adam's apple
adder viper
Aden Aden
adjektief adjective
administrasie administration
admiraal admiral
Adolf Hitler Adolf Hitler
Adonis Adonis
adrenalien adrenaline
adres address
adresboekie address book