Afrikaans Engels
gelykheid draw
gemaklik comfortable
gemeenskap society
Gemeentes Municipality
gemene reg common law
gemiddeld mean
gemoedsbekakking depression
Geneefse Konvensie Geneva Convention
Geneeskunde Medicine
Geneesmiddel Medication
geneig inclined
generaal general
generasie generation
Genesis genesis
Genetiese manipulasie Genetic engineering
Genetika Genetics
Geneve Geneva
geniet enjoy
Geniet jou dag Have a nice daynt
Genitief Genitive case
genoeg sufficient
genot pleasure
genotvol amusing
genre genre
Gent Ghent
Genua Genoa
Genus Genus
Genève Geneva
Geochemie Geochemistry
Geofisika Geophysics
geografie geography
geografies geographic
Geologie Geology
geometrie geometry
Geomorfologie Geomorphology
George W. Bush George W. Bush
Georgia Georgia
Georgies Georgian
Georgië Georgia
geraamte skeleton
gereed finished
geregtigheid justice
gerieflik comfortable
Germaan German
Germaans Germanic
germanium germanium
geruime tyd for a long time
gesag glamor
Geseende Kersfees Merry Christmas
gesels chat
geselskap company
geseënde kerfees Merry Christmas
Geseënde Kersfees en 'n voorspoedige Nuwejaar Merry Christmas and a Happy New Year
gesig sight
gesin family
gesins- domestic
geskei divorced
geskei van separate
geskeide separate
geskenk present
geskie occur
geskiedenis story
geskikt suitable
geskoolde able
geslag generation
gesnyde cut
gesond well
gesondheid health
gespanne tense
gesprek conversation
Gestapo Gestapo
gestreep eekhoring chipmunk
getroud married
geur odor
geurmiddels seasoning
gevaar danger
gevaarlike dangerous
geveg struggle
gevlekte eend Hottentot teal
gevoel feeling
gevoelens feeling
gevoelig feeling
gevolg consequence
gevolglik subsequently
gevolgtrekking inference
geweldig enormous
gewete conscience
Gewig Weight
gewild popular
gewoon ordinary
gewoond wees accustom
gewoonlik ordinarily
gewoonte habit
Geïntegreerde stroombaan Integrated circuit
Ghana Ghana
gholf gulf
Gibraltar Gibraltar
gids guide
gier vulture
giet scatter
giftig poisonous
gil yell
Gimnastiek Gymnastics
gips gypsum
gis yeast
gister yesterday
glad nie not at all
glas glass
gletser glacier
gleuf slot
glimlag smile
glo believe
Globalisering Globalization
Glukose Glucose
Gluon Gluon
gly slip
gneis gneiss
GNOME GNOME
Gnostisisme Gnosticism
GNU GNU
God God
godsdiens religion
godsdienstig pious
goed nice
Goed koop kak Cheap piece of crap
goedkoop cheap
goeie middag good afternoon