Afrikaans Engels
raak get
raaklyn tangent
raaklyne tangent
raamwerk frame
rabbi rabbi
Rachel Carson Rachel Carson
Radiaal Radian
radio beam
Radio-aktiewe verval Radioactive decay
radium radium
radon radon
RAID RAID
rakkie shelf
rampokker gangster
rand rand
rangskik sort
rapport report
rapporteer report
ras race
Rasionele getal Rational number
ratel badger
rathefboom gear lever
ratkas gear-box
reageer respond
reaksie reaction
realiteit reality
rebel rebel
Recife Recife
redding salvation
rede cause
redigeer yet
reeds yet
reeks fan
reeksmoordenaar serial killer
reel arrange
reelmatig even
reen rain
reenboog rainbow
Reg Law
regeer control
regering government
reghoekig square
regime regime
register register
registreer register
regmaak fix
regop directly
regs to the right
Regsgeleerde Lawyer
regter judge
regterkant right-hand side
regtig indeed
reguit aan straight ahead
regverdig fair
Reims Reims
reinigingsmiddel detergent
reis travel
rekenaar computer
Rekenaarbus Bus
rekenaardrukker printer
Rekenaargesteunde ontwerp Computer-aided design
Rekenaarhardeware Computer hardware
Rekenaarprogram Computer program
Rekenaarprogrammering Computer programming
rekenaartaal language
Rekenaarwetenskap Computer science
rekening bill
rekeningkunde accounting
rekenmeester accountant
rektig indeed
relativisme relativism
Religie Religion
rem brake
Renaissance Renaissance
renium rhenium
renoster rhinoceros
reptiel reptile
Republiek Republic
Republiek van die Kongo Republic of the Congo
Republiek van Ierland Ireland
Republiek van Korea Republic of Korea
Republiek van Sjina Republic of China
Republiek van Suid-Afrika South Africa
Republiek van Turkye Republic of Turkey
res rest
resep prescription
Resistor Resistor
respek respect
respekteer respect
restaurant restaurant
resultaat result
retoerkaartjie return-ticket
reuk odor
reun dog
reus giant
rewolusie revolution
rewolwer revolver
reën rain
Reënboog Rainbow
reënjas raincoat
Rhea Rhea
rhenium rhenium
Rhode Island Rhode Island
rhodium rhodium
Rhône Rhône
rig manage
Riga Riga
rigting line
rijs rice
Rimpelkring arsehole
ring ring
Rio de Janeiro Rio de Janeiro
rit ride
ritme afdeling rhythm section
ritus rite
rivier river
rob seal
Robert A. Heinlein Robert A. Heinlein
Robert Boyle Robert Boyle
Robert Koch Robert Koch
robot robot
robyn ruby
rodio rhodium
Rodium Rhodium
roebel ruble
Roek Rook
Roemeen Rumanian
Roemenie Rumania
Roemenier Rumanian
Roemenië Romania
roer stir