Afrikaans Engels
V.S. America
V.S.A. America
vaal dirty
vaalribbok rhebok
vaardigheid skill
vaas vase
Vaatplant Vascular plant
vader father
Vaduz Vaduz
Vagina Vagina
vak pigeonhole
vakbond trade union
Vakuumbuis Vacuum tube
val drop
Valencia Valencia
Valensie Valence
Valhalla Valhalla
valk kestrel
vallei valley
Valletta Valletta
vals false
valskerm parachute
vampier vampire
van concerning
van ... af out of
van A tot Z from A to Z
van hoek tot kant inside out
van nature naturally
van wie whom
vanaand tonight
vanadium vanadium
vanaf from
Vancouver Vancouver
vandag today
Vandalisme Vandalism
vang catch
vannag tonight
Vanuatu Vanuatu
vark pig
varkie piglet
vars fresh
vars water fresh water
vas permanent
vashou hold
vasmaak affix
vassit embed
vasstel affix
vasteland mainland
Vastestof Solid
vat get
Vatikaan Vatican
Vatikaanstad Vatican City
vee livestock
veearts doctor
veer ferry
Veereier Cattle Egret
veertien fourteen
veertiende fourteenth
veertig forty
veg fight
veilig secure
veilige reis bon voyage
veiligheid security
vel skin
veld field
veldtog campaign
vendusie auction
Venesië Venice
Venezolaan Venezuelan
Venezolaans Venezuelan
Venezuela Venezuela
venster window
ventilator ventilator
Venus Venus
ver remote
verag despise
veral above all
verander alter
verantwoordelik accountable
verassing cremation
verbaas amaze
verbaas hom marvel
verband relation
verbeeld hom imagine
verbeelding imagination
verbind connect
verbinding line
verbintenis contract
verbleik fade
verblyf stay
verbode te rook no smoking
verbrand burn
Verbranding Combustion
verbrands darn
verbruiker consumer
verby beyond
verbygaan pass
verbyganger passer-by
verbykom pass
verbysteek pass
verbysterd dazed
Verdamping Evaporation
verdedig defend
verdediging defense
verdeel separate
verdeler separator
verdeling division
verder beyond
verdien gain
verdieping floor
verdra stand
Verdrag van Versailles Treaty of Versailles
verduidelik clarify
verduideliking explanation
verdwaal lose one's way
verdwyn disappear
vereis demand
verenig! unite
Verenigde Arabiese Emirate United Arab Emirates
Verenigde Koninkryk UK
Verenigde Koninkryk van Groot Brittanje en Noord-Ierland UK
Verenigde Koninkryk van Groot-Brittanje en Noord-Ierland United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Verenigde Nasies United Nations
Verenigde State America