Afrikaans Engels
virus virus
vis fish
visie line
visier sight
visser fisherman
visum visa
visvang fish
Viëtnam Vietnam
vla cream
Vlaams Flemish
Vlaandere Flanders
vlag flag
vlak even
vlakvark warthog
vlam flame
Vlaming Flemming
vlei flatter
vleiende complimentary
vleis meat
vleissoort meat
vlieg fly
Vliegdekskip Aircraft carrier
vliegtuig plane
vliegveld airfield
Vliek movie
vlierboom elder
Vlieënde Spaghettimonster Flying Spaghetti Monster
Vlissingen flushing
vloei flow
vloeibare liquid
Vloeikristalskerm Liquid crystal display
vloeistof liquid
vlooi flea
vlug run away
vlugbal volleyball
vlugteling fugitive
vlugtig volatile
vlêrmuis bat
voedsel food
Voedselketting Food chain
voegwoord conjunction
voel sense
voet paw
voetsek get lost
voetstoel footstool
vog moisture
vokaal vowel
vol complete
vol maak fill up
volg follow
volgende next
volgens along
volk people
Volkebond League of Nations
volks vulgar
volksmoord genocide
Volksrepubliek van Sjina People's Republic of China
volle full
volledig entire
volstruis ostrich
voltrek consummate
Volume Volume
volumineuze voluminous
volvoer consummate
volwasse full-grown
Volwassene Adult
vonkelwyn sparkling wine
vonkprop spark plug
voor before
voorbeeld example
voorberei dress
voorblad cover
voordat before
voordeel benefit
voorgevoel feeling
voorgrond close-up
voorheen formerly
voorhuid prepuce
voorkom be found
voorkop forehead
voorletter initial
voormalige last
voornaam Christian name
voornaamwoord pronoun
voorreg privilege
voorsien provide
voorsit serve
voorsitter president
voorskoot apron
voorskrif regulation
voorspel forward
voorspelling prognosis
voorspoed good luck
voorspoedige reis bon voyage
voorstel present
voort forward
Voortplanting Reproduction
voortuin garden
voorval event
voorwaarts forward
vorentoe forward
vorm blank
vos fox
vos jakkals fox
vou fold
vouer folder
voël bird
voëlverskrikker scarecrow
vra beg
vraag question
vragmotor truck
vrede peace
vreedsaam peaceful
vreedsaamheid peace
vreemd alien
vreemd-kwark strange quark
vrees fear
vreugde gladness
vriend friend
vriend vriendin friend
vriendelik friendly
vriendelikheid kindness
vriendin friend
vries freeze
vrieshok freezer
vroeer formerly
vroeere last
vroeg early
vroegtydig early
vrolik cheerful
vrou wife