Afrikaans Engels
Wentelbaan Orbit
werk job
werkboek workbook
werker laborer
werkgewer employer
werklik indeed
werkloosheid unemployment
werknemer employee
Werknemers van die wêreld unite
werknemers van die wêreld, verenig! workers of the world, unite
werktuigkundige mechanic
werkwoord verb
Wernher von Braun Wernher von Braun
wes west
Wes-Sahara Western Sahara
Wes-Virginië West Virginia
Wesoewer West Bank
Westers western
wet law
wetenschapper scientist
Wetenskap Science
Wetenskaplike metode Scientific method
Wetenskapsfiksie Science fiction
Whiskey Whisky
whisky whiskey
Wicca Wicca
wie whom
wieg rock
wiegdruk incunable
Wiel Wheel
Wiesbaden Wiesbaden
wigskrif cuneiform
wiki wiki
Wikings Viking
Wikipedia Wikipedia
Wikiwoordeboek Wiktionary
wil want
wild wild
wildebees gnu
wildebeest gnu
wildehond African hunting dog
wildsbok antelope
wildtuin park
willekeurig random
William Blake William Blake
William Golding William Golding
William Shakespeare William Shakespeare
wimper eyelash
wind wind
Windenergie Wind power
Windhoek Windhoek
Windmeul Windmill
windmoolen windmill
winkel boutique
winkelvenster show window
Winnipeg Winnipeg
wins gain
Winston Churchill Winston Churchill
winter winter
wis delete
Wisconsin Wisconsin
Wisjnoe Vishnu
wiskunde mathematics
wiskundig mathematical
wispelturig whimsical
wissel interchange
wit blank
Wit See White Sea
Wit-Rusland Belarus
Wit-Russies Belorussian
witbroodjie teacher's pet
witmens European
Wladimir Lenin Vladimir Lenin
Wladimir Poetin Vladimir Putin
Wladiwostok Vladivostok
wodka vodka
Woensdag Wednesday
Woestyn Desert
woestynbewoner bedouin
woiwodskap voivodeship
wolf wolf
Wolfgang Amadeus Mozart Wolfgang Amadeus Mozart
wolfraam tungsten
wolfram tungsten
Wolga Volga
wolkekrabber skyscraper
wolletjies lint
wond injury
wonder miracle
wonderbaarlik amazing
woning dwelling
woon live
woonstel apartment
woonwa caravan
woord word
woorde words
woordeboek dictionary
woordeskat vocabulary
word get
wors sausage
wortel carrot
wreedaardig cruel
Wroclaw Wroclaw
Wrocław Wroclaw
wurggreep choke
wurm worm
wyle deceased
wyn wine
Wyoming Wyoming
wys indicate