Soekbegrip पेलेस्टाइन het een resultaat
Spring na
HI Hindi AF Afrikaans
पेलेस्टाइन {f} (pelesṭā'in) Palestina