Soekbegrip Hindi het 2 resultate
AF Afrikaans SV Sweeds
Hindi hindi (invariable)
SV Sweeds AF Afrikaans
hindi (invariable) Hindi